Globalt nätverk –
Lokal marknadskunskap

Nå institutionella investerare, media- och dataleverantörer genom en partner

Vi fungerar som Finlands officiella fonddatabas och bistår lokala och internationella aktörer med fondmarknadsdata - med mer än 20 års erfarenhet.

Våra huvudsakliga samarbetspartners för våra fondtjänster är:
__wf_reserverad_ärva__wf_reserverad_ärva

Vi förser fondbolagen med centraliserade lösningar förmedling av fondinformation. Fondbolagen kan fokusera på kunder så gör vi resten, kostnadseffektivt och enkelt.

Centralt i vår verksamhet är ett starkt engagemang för opartiskhet och konsekvent rapportering, vilket säkerställer tillförlitlig och aktuell information för alla våra intressenter.

Kontakta oss, så berättar vi hur ert förvaltningsbolag kan dra nytta av våra mångsidiga tjänster, samt breda synlighet i bland olika medier och finländska institutionella investerare.

Fakta om våra Fondtjänster

__wf_reserverad_ärva
Mer än 170 finländska institutionella investerare med placeringstillgångar på cirka 75 miljarder euro inom ramen för vår rapportering
__wf_reserverad_ärva
45 fondbolag bestående av lokala och internationella operatörer
__wf_reserverad_ärva
Mer än 15 mediehus och dataleverantörer utnyttjar vårt fonduniversum
__wf_reserverad_ärva
Finansiella proffs och icke-professionella investerare som en del av användarbasen för vår fondtjänst
__wf_reserverad_ärva
Över 2000 fondandelar
__wf_reserverad_ärva
Över 20 års erfarenhet

Vad består vår Fondtjänst av?

__wf_reserverad_ärva

Vi erbjuder unik synlighet

Vi kopplar fonderna till institutionella investerares portföljrapportering och erbjuder verktyg för jämföring av vårt fonduniversum. Vi förmedlare även fondnyheter och seminarieinbjudningar till våra institutionella rapporteringskunder.

Våra verktyg inkluderar b.la. listad fonders avkastnings- och riskanalys, ESG- och SFDR-parametrar, kostnadsstrukturer, kontaktuppgifter till fondförvaltningsbolag och månatlig fondstatistik. Med hjälp av våra fondklassificeringar och sökverktyg jämförs fonderna av allmännyttiga stiftelser, investeringsbolag, försäkringsbolag, pensionsstiftelser samt arbetsmarknadsorganisationer och a-kassor.

__wf_reserverad_ärva

Utökad mediatäckning

Fondinformation förmedlas via oss till Finlands största mediahus och internationella dataleverantörer. Den förmedlade fondinformationen används i stor utsträckning i nyhetsartiklar, i jämförelser av fonder, dataprogram och övriga undersökningsplattformer.

Genom vår fondrapport stärker du ditt fotfäste på den finska placeringsmarknaden. Läs mer on fondrapporten genom nedanstående länk.

__wf_reserverad_ärva

Vi producerar marknadsdata för att stödja beslutsfattandet

Vi följer aktivt trenderna och utvecklingen på den finska fondmarknaden och sammanställer resultaten till en tydlig helhet.

Våra marknadssammanfattningar ger dig tillgång till värdefull information som du kan använda både internt i beslutsfattande, och vid kommunikation med externa intressenter. Med hjälp av våra rapporter blir strategisk positionering på finansbranschen enklare, vilket möjliggöre nya konkurrensfördelar och marknadsföringsmöjligheter.

Aktuellt

10.5.2024
Investeringsfonder samlade in över 1 miljard euro i april — nya investeringar på miljarder under tredje månaden

I april investerades totalt 1059 miljoner euro nytt kapital i investeringsfonder registrerade i Finland. Fondens kapital minskade dock på grund av marknadsutvecklingen. Fondkapitalets totala värde uppgick till 158 miljarder euro i slutet av månaden

Lue lisää
22.4.2024
Träffa oss på Evenco International Pan-Nordic Fund Forum i Helsingfors den 14:e-15:e maj och Citywire Pan-European Fund Forum i Montreux den 15:e-17:e maj

Byggande på tidigare händelser såsom Evenco International Pan-European och PA Europe Nordics under året, kommer Sijoitustutkimus att delta i två internationella fondforum i maj som samlar fondväljare och internationella fondförvaltare för att diskutera den aktuella investeringslandskapet.

Lue lisää
12.4.2024
Vi har slutat producera den tryckta versionen av fondrapporten

Vi vill meddela att vi har upphört med produktionen av den tryckta versionen av fondrapporten. Skälet till nedläggningsbeslutet är en betydande ökning av tryckkostnaderna och ansvarsfrågorna som vi har behandlat tillsammans med Finanssiala ry.

Lue lisää