Sijoitustutkimus är Finlands ledande aktör inom placeringsavkastning- och riskrapportering, placeringsplanering och finansiell utbildning.

Till Suomen Sijoittajapalvelut koncernen hör förutom Suomen Sijoitustutkimus Ab, Suomen Sijoitussuunnittelu Ab, Sijoitusakatemia Ab, även Suomen Sijoituskumppani Ab, som erbjuder Söderberg & Partners rådgivningstjänster till finländska institutionella investerare som ankutet ombud.

Suomen Sijoitustutkimus
Berggatan 14 A
00100 Helsingfors

Kundtjänst: 09 6227 8770
Administration: 09 6227 8771
E-post: info@sijoitustutkimus.fi
förnamn.efternamn@sijoitustutkimus.fi

Beställning av fondrapporter och andra fondtjänster
Kundtjänst: 09 6227 8770
E-post: rahastot@sijoitustutkimus.fi

Institutions- och fondtjänster

Jussi Kanerva
+358 50 331 9394
verkställande direktör, partner
Niklas Malm
+358 50 374 7909
direktör (institutionella kunder), partner
Sebastian Satola
+358 44 300 3325
team lead (fondtjänster), portföljanalytiker
Julia Molin
+358 40 503 8958
senior portföljanalytiker, partner
Mikko Mörä
+358 40 865 5574
senior portföljanalytiker, ESG-expert, CESGA, partner
Lauri Heittola
+358 50 536 3887
senior portföljanalytiker, partner
Oscar Rahtu
+358 44 770 0071
portföljanalytiker, product owner, partner
Valtteri Naakka
+358 44 340 0251
portföljanalytiker
Benny Högström
+358 40 187 4535
portföljanalytiker
Olli Kauppinen
+358 40 090 5339
portföljanalytiker
Vincent Bäck
+358 40 218 4452
team lead (back office), portföljanalytiker
Ilari Lager
+358 50 575 4398
portföljanalytiker
Erkki Haavisto
+358 40 021 0245
portföljanalytiker
Krista Eriksson
+358 44 543 0160
portföljanalytiker
Mika Liu
+358 40 512 3778
yngre portföljanalytiker
Juho Göös
+358 50 327 7055
yngre portföljanalytiker
Caius Kastinen
+358 40 849 9444
yngre portföljanalytiker
Paula Kiuru
+358 44 586 4477
administration
Rasmus Inkovaara
+358 50 431 6845
yngre portföljanalytiker
Patric Zhang
+358 44 5877 859
yngre portföljanalytiker
Olavi Kanerva
+358 50 514 2298
yngre portföljanalytiker
Mauritz Reuter
yngre portföljanalytiker
Jere Aaltonen
+358 452 759 898
yngre portföljanalytiker
Miki Kantola
+358 503 024 282
yngre portföljanalytiker
Rasmus Pyykkölä
+358 50 360 1912
yngre portföljanalytiker
Aleksi Keinänen
+358 40 751 5196
yngre portföljanalytiker
Daniyar Alymkulov
+358 9 6227 8770
utvecklare
Matias Rantanen
+358 45 111 5828
mjukvaruarkitekt, AWS-CSAA, partner
Ville Suviola
+358 96 227 8770
applikationsspecialist
Katja Seikkinen
+358 9 6227 8770
utvecklare
Tomi Laurell
+358 9 6227 8770
mjukvaruarkitekt, AWS-CSAA, AWS-CDA, partner

Rådgivningstjänster

Sami Sormunen
+358 45 7750 1127
Senior Financial Advisor, Söderberg & Partners WM
Arto Vesivalo
+358 50 563 0286
Senior Financial Advisor, Söderberg & Partners WM

Investeringsakademin

Juha Paukku
+358 45 317 6363
verkställande direktör
Taija Sarlin
+358 45 881 2442
utbildningsdirektör

Senior rådgivare

Kalle Kauppila
+358 50 524 2352
partner, styrelseordförande
Tim Hermansson
+358 40 060 5317
partner
Annukka Paloheimo, Ph.D.
+358 50 378 0683
Research & Insight