Sijoitusrahastoihin 3,2 miljardia euroa uutta pääomaa vuonna 2023 – pääomien yhteenlaskettu määrä kasvoi edellisvuodesta yli 15 miljardilla

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin vuonna 2023 yhteensä 3,2 miljardia euroa uutta pääomaa. Rahastopääoma kasvoi myös suotuisan markkinakehityksen ansiosta. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli joulukuun lopussa 149 miljardia euroa.

Katso kaikki artikkelit