Rahastojen tiedonvälityspalvelu

Sijoitusrahastojen tiedonvälityspalvelu sisältää kaikki tarvittavat tiedot rahastojen päivittäisistä hinnoista ja perustiedoista valmiiksi laskettuihin tuotto- ja riskilukuihin. Palvelun avulla on helppoa ja kustannustehokasta ylläpitää joko omaa rahastotietokantaa tai jakaa rahastotietoa edelleen omille asiakkaille.

Kaikki tarvittava tieto yhdessä osoitteessa

Yli 50 koti- ja ulkomaisen rahastoyhtiön sekä 1 500 rahasto-osuuden tiedot on keskitetty yhteen paikkaan Sijoitustutkimukselle. Koska tietolähteiden määrä on rajattu, asiakas pääsee kustannustehokkaasti ja helposti käsiksi laadukkaaseen dataan. Tietosisältö on mahdollista valita vapaasti ja halutessaan voi hyödyntää Sijoitustutkimuksen luotettavaa tuotto- ja riskilukujen laskentaosaamista, jolloin kaikki tarvittavat tunnusluvut on mahdollista saada valmiiksi laskettuina.

Datavendori voi valita tarvitsemansa tiedot erilaisista datapaketeista, joita ovat muun muassa:

  • Rahastojen perustiedot
  • Päivittäiset hinnat ja osingot
  • Suomen virallinen rahastojen luokittelu
  • Rahastoyhtiöiden tiedot
  • Tuotto- ja riskiluvut useilta eri ajanjaksoilta