Varainhoidon asiakasraportointi

Varainhoitaja saa työkalukseen Suomen johtavan instituutiosijoittajille suunnitellun asiakasraportoinnin. Sijoitustutkimuksen vahvaa brändiä hyödyntämällä varainhoitajalla on mahdollisuus saavuttaa ylimääräistä kilpailuetua – puolueettoman, kolmannen osapuolen tuottaman salkkuraportoinnin myötä varainhoidon myyntityö helpottuu, sillä lisäarvopalvelut ovat ratkaisevassa asemassa varainhoidon kilpailutuksissa.

SALKKU-palvelu varainhoidon asiakaspalvelun tukena

Palvelu koostuu varainhoitajan brändin mukaan räätälöidyistä kuukausiraporteista ja selainpohjaisesta asiakasextranetistä. Kuukausiraportit sisältävät muun muassa asiakkaan salkun tuotot, riskit ja allokaation koko salkun osalta sekä omaisuuslajeittain tarkasteltuna. Raportilla esitettävät luvut voidaan koostaa useasta varainhoidossa olevasta salkusta.

Asiakasextranetin avulla varainhoitaja voi tarjota sijoittaja-asiakkailleen helppokäyttöisen, luotettavan ja reaaliaikaisen salkunseurantapalvelun. Palvelussa sijoittaja ja varainhoitaja voivat seurata salkun tuottoja, riskejä ja allokaatiota päivittäin, jolloin riskienhallinta tehostuu. Kaikki laskemamme tunnusluvut noudattavat kansainvälisiä standardeja (GIPS).