Asiakaskokemuksia

”Kattava ja havainnollistava raportointi on keskeisin avain menestyksekästä sijoitustoimintaa, minkä vuoksi Sijoitustutkimuksen raportointikonsepti ja erittäin kokenut henkilöstö on sijoitushenkilöstöllemme sekä päätöksentekijöille strateginen kumppani. Sijoitusportfolion ja käytettävissä olevien instrumenttien jatkuva muuttuminen markkinatilanteen mukaan vaatii raportoinnilta kykyä reagoida nopeasti muuttuviin tilanteisiin, ja tässäkin Sijoitustutkimus on onnistunut kiitettävällä tavalla.

Keskeisin Sijoitustutkimuksen työkalu on ajantasainen web-raportointi. Hyödynnämme myös web-palvelussa olevia lukuisia raportteja mm. hallituksen esityksissä sekä työvaliokunnan kokouksissa.

Erikoistilanteisiin ja sitä kautta ns. ”one timer” -raporttien toimituksiin reagoidaan todella nopeasti. Lisäksi Sijoitustutkimuksen yhteyshenkilöiden sijoitusalan asiantuntemuksen kattavuus on kyllä parhaimpia kaupungissa. Välillä erittäinkin haastaviin kysymyksiin vastaukset tulevat todella nopeasti. Voin suositella lämpimästi.”

– Tommi Mäkelä, sijoituspäällikkö, Apteekkien eläkekassa


”SAK on jakanut sijoitusvarallisuutensa hoidon usealle varainhoitajalle. Tämän kokonaisuuden hahmottaminen ja analysointi olisi varsin työlästä ilman Sijoitustutkimuksen apua. Sijoitustutkimus on mahdollistanut meille nopean ja puolueettoman tiedon selkeällä raportoinnillaan ja asiantuntevalla henkilöstöllään. Meillä on nyt työkalu, jonka avulla voimme seurata mm. eri varainhoitajien välisiä eroja. Olemme saaneet Sijoitustutkimukselta myös hyviä vinkkejä meitä askarruttaviin asioihin. Olemme tyytyväisiä vaivattomalta tuntuvaan yhteistyöhön.”

– Ulla Hopponen, talouspäällikkö, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK


”Yhteistyö Sijoitustutkimuksen kanssa on oikein miellyttävää ja helppoa. Raportointipalvelu on kehittynyt jatkuvasti entistä palvelevammaksi ja olemme hyötyneet tästä kehityksestä. Erityistä kiitosta Sijoitustutkimus saa hyvästä asiakaspalvelusta.”

– Leena Lillomäki, talouspäällikkö, Suomen Ekonomit


”Yhteistyö Sijoitustutkimuksen kanssa on ollut hyvää ja antoisaa. Mikä parasta, se on aina tuntunut yhteistyöltä eikä asiakassuhteelta.

Olemme hyötyneet numeronmurskauksesta, siitä että saamme yhdestä paikasta kaikki mahdolliset (ja pari mahdotonta) tunnusluvut sijoitusten seurantaan, vieläpä siinä muodossa ja laajuudessa kuin itse haluamme. Yhtään ei pidä myöskään väheksyä sitä osaa viranomaisraportoinnista, jonka Sijoitustutkimus hoitaa. Kirsikkana kakun päällä on hallituksemme jäsenille räätälöity koulutus sijoitusasioissa. On erittäin tärkeää, että koulutusta antaa puolueeton, ei kaupallinen taho. Puolueettomuus on muutenkin Sijoitustutkimuksen erityinen vahvuus, haluamme analyysia, emme sijoitussuosituksia.

Lisäksi kiitosta antaisin palveluasenteesta. ”Kaikki järjestyy” on vakiovastaus kaikkiin pyyntöihin. Oikeellisuutta ei tarvitsisi edes mainita, se on perusedellytys.”

– Harri Lemmetti, toimitusjohtaja, Yleisradion eläkesäätiö


”Voimme lämpimästi suositella Sijoitustutkimusta heidän asiantuntevan ja vastuullisen otteensa, esimerkillisen asiakaspalveluasenteensa sekä riippumattomuutensa vuoksi.

Oma yhteistyömme Sijoitustutkimuksen kanssa on syventynyt vuosien varrella jatkuvasti. Koska rahastomme käyttää sijoitustoiminnassaan useita eri varainhoitajia, Sijoitustutkimus laatii säännöllisesti käyttöömme koko sijoitustoimintamme yhteenvetoraportin toiveidemme mukaisessa muodossa, mikä helpottaa erityisesti riskien hallintaa ja seurantaa.

Varainhoitajien valinnassa ja kilpailuttamisessa olemme jo vuosien ajan hyödyntäneet Sijoitustutkimuksen riippumatonta ja objektiivista lähestymistapaa. Kilpailutushankkeemme ovat heidän avullaan pysyneet hallittuina projekteina, jotka ovat johtaneet rahastollemme mahdollisimman sopivien kumppanuuksien muodostumiseen kilpailukykyisillä ehdoilla. Sijoitustutkimuksen yrityskulttuuria leimaavan joustavuuden ja ripeyden vuoksi yhtiön kanssa on aina ilo asioida!”

– Mirjami Kajander-Saarikoski, asiamies, VTS-rahasto