Instituutiosijoittajille

Salkun analyysi- ja raportointipalvelujemme avulla sijoittaja voi tehokkaasti seurata koko sijoitusomaisuuden kehitystä ja riskejä. Koska kunkin sijoittajan sijoitustoiminnassa on ominaispiirteensä, räätälöimme raportoinnin aina sijoittajan tarpeet ja esimerkiksi sijoitussuunnitelman rajoitteet ja painopisteet huomioiden. Toimimalla aktiivisena kumppanina salkun seurannassa voimme varmistua, että sijoittaja saa käyttöönsä kattavat ja juuri oman sijoitustoimintansa kannalta hyödyllisimmät seurantavälineet.

Koska kumppanuus merkitsee kokonaisvaltaista perehtymistä toisen asiaan, tarjoamme sijoittajalle ratkaisuja sijoitustoiminnan seurannan kaikissa vaiheissa: Sijoitusomaisuuden yhteenvetoraportointipalvelun avulla sijoittaja voi tehokkaasti seurata koko sijoitusomaisuuttaan yhdessä paikassa. Varainhoidon kilpailutuspalveluamme voi hyödyntää sijoitussuunnitelman päivittämiseen/laatimiseen ja edetä omaisuudenhoidon kilpailuttamiseen ja arviointiin. Kuukausittain ilmestyvää Rahastoraporttia seuraamalla on helppo perehtyä Suomessa myytävien rahastojen markkinakehitykseen ja löytää uusia mielenkiintoisia sijoituskohteita.

Instituutiosijoittajille suunnattuja palvelujamme hyödyntää yli 160 sijoittajaa, sisältäen mm. seuraavia eläkesijoittajia, vakuutusyhtiöitä, varainhoitajia ja yleishyödyllisiä säätiöitä: Suomen Kulttuurirahasto, Espoon seurakuntayhtymä, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Merimieseläkekassa MEK, Nordea Henkivakuutus Suomi, Tradeka-Sijoitus, Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Solidium, Telian Eläkesäätiö, Heinolan kaupunki sekä Yleisradion eläkesäätiö.

Ryhmäyhtiömme Suomen Sijoituskumppani Oy tarjoaa kotimaisille instituutiosijoittajille yhteistyökumppanimme Söderberg & Partners Wealth Management AB:n neuvontapalveluita sidonnaisasiamiehenä.