Suomen Sijoitustutkimus Oy

Sijoitustutkimus-gruppen är den ledande leverantören av experttjänster inom investeringsverksamhet i Finland. Vi betjänar personer och organisationer gällande planering och uppföljning av investeringsverksamhet, konkurrensutsättning av kapitalförvaltning samt utbildning inom finansbranschen. Som marknadsledare fungerar vi som vägledare och bygger oberoende samt kostnadseffektiva lösningar.

Vår kundkrets utgörs av institutionella investerare, fondbolag, kapitalförvaltare och övriga aktörer inom finansbranschen. I kretsen för vår investeringsrapportering finns över 160 investerare vars sammanlagda kapital utgör över 70 miljarder euro. Fondernas informationstjänst täcker å sin sida över 50 inhemska och utländska fondbolag samt 2 000 fondandelar.

Sijoitustutkimus – vi gör det komplicerade enkelt.