Suomen Sijoitustutkimus Oy

Sijoitustutkimus-gruppen är den ledande leverantören av experttjänster inom investeringsverksamhet i Finland. Vi betjänar personer och organisationer gällande planering och uppföljning av investeringsverksamhet, konkurrensutsättning av kapitalförvaltning samt utbildning inom finansbranschen. Som marknadsledare fungerar vi som vägledare och bygger oberoende samt kostnadseffektiva lösningar – vi erbjuder inte investeringstjänster, vilket gör oss oberoende av kapitalförvaltarna.

Vår kundkrets utgörs av institutionella investerare, fondbolag, kapitalförvaltare och övriga aktörer inom finansbranschen. I kretsen för vår investeringsrapportering finns över 90 investerare vars sammanlagda kapital utgör över 20 miljarder euro. Fondernas informationstjänst täcker å sin sida över 50 inhemska och utländska fondbolag samt 2000 fondandelar.

Sijoitustutkimus – vi gör det komplicerade enkelt.