De förbättrade utsikterna för euroområdet återspeglas i aktiemarknaden — 673 miljoner euro i nytt kapital till finska investeringsfonder

De förbättrade utsikterna för euroområdet återspeglas i aktiemarknaden med 673 miljoner euro nytt kapital i finska investeringsfonder.

Totalt investerades 673 miljoner euro nytt kapital i Finland registrerade investeringsfonder i maj. Fondkapitalet ökade också på grund av en gynnsam marknadsutveckling. Det sammanlagda värdet av fondkapitalet uppgick i slutet av månaden till 164 miljarder euro.

Nytt kapital investerades i alla fondklasser. Totalt investerades 251 miljoner euro i aktiefonder, 69 miljoner euro i sammansatta fonder, 130 miljoner euro i långfristiga räntefonder, 200 miljoner euro i korräntefonder och 22 miljoner euro i alternativa fonder.

Katso kaikki artikkelit