Vi har slutat producera den tryckta versionen av fondrapporten

Vi vill meddela att vi har upphört med produktionen av den tryckta versionen av fondrapporten. Skälet till nedläggningsbeslutet är en betydande ökning av tryckkostnaderna och ansvarsfrågorna som vi har behandlat tillsammans med Finanssiala ry.

Fondens rapporter kommer även fortsättningsvis att finnas tillgängliga i elektronisk form på vår webbplats: https://www.sijoitustutkimus.fi/palvelut/rahastoraportti.

Om du är intresserad av att höra mer om onlinetjänsten Fondrapport, där du kan hitta all information om fondrapporten och mycket mer, vänligen kontakta oss rahastot@sijoitustutkimus.fi eller +358 (0)9 6227 8770.

Katso kaikki artikkelit