Fem miljoner nytt kapital till fonder – totala värdet av fondkapitalet i juni 167 miljarder euro

5 miljoner nya fonder — totalt kapitalvärde 167 miljarder euro i juni

Totalt investerades 5 miljoner euro nytt kapital i investeringsfonder registrerade i Finland i juni. Fondkapitalet ökade också på grund av en gynnsam marknadsutveckling. Det sammanlagda värdet av fondkapitalet uppgick till 167 miljarder euro i slutet av månaden.

Nytt kapital investerades i kombinationsfonder på totalt 61 miljoner euro, långfristiga räntefonder 119 miljoner och alternativa fonder på totalt 79 miljoner euro. Fonder löstes in från aktiefonder på 156 miljoner euro och från kortfristiga räntefonder på 97 miljoner euro.

Katso kaikki artikkelit