Investeringsåret 2024 inleddes i en medvind — 525 miljoner euro i nytt kapital strömmade in i fonder. I januari investerades totalt 525 miljoner euro nytt kapital i investeringsfonder registrerade i Finland.

Totalt fondkapital ökade också som påföljd av en gynnsam marknadsutveckling. Det sammanlagda värdet av fondkapital uppgick i slutet av månaden till 153 miljarder euro.


Nytt kapital investerades särskilt i aktiefonder - totalt 463 miljoner euro. Totalt investerades 54 miljoner euro i kortfristiga räntefonder och 99 miljoner euro i blandfonder. Totalt 14 miljoner euro löstes in från alternativa fonder och 77 miljoner euro från långfristiga räntefonder.

Katso kaikki artikkelit