Yritys

Sijoitustutkimus on Suomen johtava yritys arvopaperisijoitusten tuoton ja riskin mittaus- ja raportointipalveluiden, varainhoidon kilpailutuksen ja finanssialan koulutuksen alueilla. Erikoistumme instituutiosijoittajien sijoitustoiminnan yhteenvetoraportointiin ja erilaisiin sijoitusrahastojen raportointipalveluihin. Toiminta-ajatuksemme perustuu palveluiden muokattavuuteen asiakkaan tarpeita vastaaviksi, tuotto- ja riskianalyysiosaamiseen sekä teknisten ratkaisujen monipuoliseen hallintaan.

Sijoitustutkimus on työntekijöidensä omistama yritys, joten yrityksemme omistuspohja takaa toimintamme puolueettomuuden. Puolueettomuutemme myötä olemme myös riippumaton sijoituspalveluiden tarjoajista – emme tarjoa sijoituspalveluita tai suosittele sijoituskohteita.