Organisaatio

organisatiokaavio

Sijoitustutkimuksen kanssa samaan Suomen Sijoittajapalvelut Oy –konserniin kuuluvat Suomen Sijoitussuunnittelu Oy ja Sijoitusakatemia Oy.